• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Διάρκεια εκπαίδευσης σκύλου

Εκπαίδευση
Διάρκεια εκπαίδευσης σκύλου

Πόσο μπορεί να διαρκέσει κατά μέσο όρο ένα τμήμα εκπαίδευσης. Αξιολογείται ο σκύλος, το αφεντικό και η μεταξύ τους σχέση. Γενικά ο σκύλος, εάν οδηγηθεί σωστά από τον εκπαιδευτή του, μαθαίνει τις διαταγές σε πολύ λίγα μαθήματα. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν στη θέση του εκπαιδευτή υπεισέρχεται το αφεντικό. Στην πραγματικότητα τα θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εξαρτώνται κατά μεγάλο μέρος από την ευαισθησία του αφεντικού, την θέληση του να εφαρμόσει ένα σοβαρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ενασχόληση και τη σταθερότητά του.

Αυτή η μέθοδος απαιτεί ίσως περισσότερο χρόνο σε σχέση με την παραδοσιακή, κατά την οποία ο σκύλος μένει στο σχολείο μέχρι το τέλος της εκπαίδευσής του, αλλά έχει το μεγάλο προσόν ότι αυτά που διδάχτηκαν στο σκύλο και στο αφεντικό δεν χάνονται με το χρόνο. Είναι σαν ένα ABC μιας γλώσσας που είναι στην διάθεση και των δύο, η μάθηση μιας κοινής γλώσσας με την οποία διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ του ανθρώπου και του σκύλου. Όταν ο σκύλος απαντά στο αφεντικό με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια προσοχή που δείχνει στους εκπαιδευτές θεωρούμε ότι ο χρόνος εκπαίδευσης τελείωσε.

Υπάρχουν περιπτώσεις σκύλων που μαθαίνουν πολύ εύκολα τους κανόνες της εκγύμνασης, αλλά συνεχίζουν να μην υπακούν καθόλου το αφεντικό τους, ενώ μπορεί να συμπεριφέρονται σωστά με οποιονδήποτε άλλο τους οδηγεί. Αυτά συμβαίνουν επειδή το αφεντικό τους δεν πήρε αρκετά σοβαρά την τεχνική και τις οδηγίες που του δόθηκαν.

Ο ρόλος του εκπαιδευτή, με την έννοια του όρου που εξετάζουμε πιο πάνω, αποκτά σημαντικό βάρος και αποδεικνύεται ένα επάγγελμα κάθε άλλο παρά εύκολο, κατά το οποίο ο εκπαιδευτής λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον σκύλο, βοηθώντας και τους δύο να ανακαλύψουν μια ιδανική ισορροπία στη σχέση τους.