• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Άσπρη με παράταιρα μάτια Περσικές

Γάτες
Άσπρη με παράταιρα μάτια Περσικές

Τρίχωμα - κάτασπρο. 
Μάτια - πορτοκαλιά ή γαλανά.