• ?? ?????????? ????? ???

Ο εγκέφαλος

Γάτες
Ο εγκέφαλος

Για να μπορεί να αντιλαμβάνεται, να συγκρίνει και να αξιοποιεί, το σύνολο των εντυπώσεων που προσδέχεται μέσω των αισθητηρίων οργάνων, τα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη, το στόμα, τα σαγόνια, τα μουστάκια και το δέρμα του κεφαλιού - η γάτα χρειαζετε ένα σύνθετο εγκέφαλο. 
Σε αυτήν την πληροφόρηση που έρχεται από έξω, πρέπει να προστεθεί και η πληροφόρηση που προέρχεται από το ίδιο της το σώμα. 
Για τον βαθμό της συστολής η της χαλάρωσης των μυών, τη θέση των αρθρώσεων και των τενόντων, για την πίεση σε ορισμένες περιοχές του δέρματος, όπως π.χ. στα πέλματα και την κατάσταση της λειτουργίας των σπλάχνων. 
Η σχέση που έχουν το ένα τμήμα με το άλλο, και ιδιαίτερα η θέση των μελών σε σχέση με το κεφάλι και το λαιμό, εξασφαλίζει τη σταθερότητα και επιτρέπει στο σώμα να κινείται συντονισμένα. 
Μερικές από αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να είναι συνειδητές, άλλα οι περισσότερες είναι υποσυνείδητες αν και είναι δυνατόν να ανέβουν στο επίπεδο του συνειδητού, όταν είναι αναγκαίο για τη λήψη αποφάσεων. 
Έτσι, το μυαλό πρέπει να αναλύσει τις πληροφορίες που δέχεται και να τις μετατρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά σε χρήσιμες ενέργειες, από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση της. 
Οι μυικές κινήσεις συντονίζονται από μια καλά αναπτυγμένη παρεγκεφαλίδα, ενώ οι επιλογές για αυτές τις κινήσεις, συντελούνται στο σχετικά σύνθετο εγκεφαλικό ημισφαίριο, ανάλογα με την χρησιμότητα που έχουν αυτές οι κινήσεις, σε σχέση με τις ανάγκες της. 
Η κεντρική περιοχή του εγκεφάλου ( διάμεσος ), έχει σχέση με τις βασικές αντιδράσεις και τον έλεγχο της λειτουργίας των σπλάχνων, την πίεση του αίματος, τις αναπνευστικές κινήσεις, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη ρύθμιση της όσμωσης, τον έλεγχο της όρεξης και την βασική σεξουαλική συμπεριφορά. 
Επίσης περιέχει σημαντικές περιοχές, που περιλαμβάνουν το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα. 
Ο νωτιαίος μυελός έχει σχέση κυρίως με τα αντανακλαστικά των μελών και του κορμού, άλλα μεταφέρει και την πληροφόρηση στον εγκέφαλο (μέσω των αισθητηρίων οδών ) και πίσω ξανά από τον εγκέφαλο στους μυς ( μέσω των κινητικών οδών ).