• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Σιαμέζα με μπλε άκρα

Γάτες
Σιαμέζα με μπλε άκρα
ΤΡΙΧΩΜΑ: χρώμα κορμιού άσπρο χιονάτο, που βαθμηδόν γίνεται μπλε στην πλάτη, στον ίδιο ψυχρό τόνο όπως και στα άκρα, άλλα σε ανοιχτότερο χρώμα. 
ΑΚΡΑ: μπλε. Τα αυτιά, το πρόσωπο, τα πέλματα και η ουρά το ίδιο χρώμα. Τα αυτιά, δεν πρέπει να είναι πιο σκούρα από τα άλλα άκρα. 
ΜΑΤΙΑ: καθαρά, λαμπερά, ζωηρό γαλανό.