• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Είδη γονοφόρων - Ενυδρεία

Παρατηρήσεις - Συμβουλές
Είδη γονοφόρων - Ενυδρεία

Γενικά, η εκτροφή γονοφόρων δεν παρουσιάζει προβλήματα. Πολύ εύκολα πολλαπλασιάζονται τα Guppys, τα Platys και τα Xiphophorus helleri. 
Στα γονοφόρα, τα αυγά γονιμοποιούνται στο σώμα της μητέρας. Εκεί παραμένουν μέχρι να αναπτυχθούν κανονικά. Ο χρόνος ανάπτυξης διαρκεί περίπου 4 βδομάδες. Τα εγκυμονούντα θηλυκά αναγνωρίζονται από τη μεγάλη κοιλιά τους. 
Τα νεογνά, εάν παραμείνουν στο κοινωνικό ενυδρείο, κινδυνεύουν να κατασπαραχθούν από τα άλλα ψάρια, γιαυτό τα τοποθετούμε σε ξεχωριστή λεκάνη. Το πιάσιμο των νεογνών παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Τα νεαρά ψαράκια κρύβονται στα φύλλα των φυτών, λίγο κάτω από την επιφάνεια του νερού. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για να πιάσουμε όλα τα μικρά και να τα βάλουμε σε χωριστή λεκάνη. Γιαυτό, χρησιμοποιούμε μια μικρή λεκάνη με δίχτυ που χωρίζει τη μητέρα από τα νεογνά. Όταν γεννηθούν τα μικρά, τα βάζουμε σε ξεχωριστό εκτροφείο.