• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Ευθύνη για ζημιές του ενυδρείου

Ψάρια
Ευθύνη για ζημιές του ενυδρείου

Τα σύγχρονα ενυδρεία και τα εξαρτήματα τους, είναι τόσο στέρεα κατασκευασμένα, που δεν εγκυμονούν κινδύνους. 
Ο προσεχτικός όμως κάτοχος ενυδρείου πρέπει να υπολογίζει, εκτός από τα δικά του λάθη, και γεγονότα απροσδόκητα. 
Φαντάζεστε τι συνέπειες θα έχει το σπάσιμο ενός υαλοπίνακα; 
Το νερό θα πλημμυρίσει το σαλόνι και πιθανόν και τα κάτω διαμερίσματα. 
Η ζημιά; 
Μερικές δεκάδες χιλιάδες δραχμές. 
Για την περίπτωση αυτή, συνιστάται η σύμβαση με μια Ασφαλιστική Εταιρία που θα καλύπτει αυτού του είδους τις ζημιές. 
Πρέπει όμως να ξέρετε ότι η βασική ασφάλιση καλύπτει ζημιές, μόνον ως προς τρίτους. 

  Έγκυρες πληροφορίες θα σας δώσει μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία.