• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Καθαρισμός του δίσκου κάλυψης - σκέπασμα

Ψάρια
Καθαρισμός του δίσκου κάλυψης - σκέπασμα

Πολύ συχνά παραβλέπουμε το σκέπασμα. Σιγά - σιγά όμως βρομίζει και αυτό. Ένα βρώμικο σκέπασμα απορροφάει πολύ φως και βλάπτει στην ανάπτυξη των φυτών. Κάθε τρεις μήνες πρέπει να καθαρίζεται προσεκτικά και το σκέπασμα. Χρησιμοποιήστε και ένα διαλυτικό για τα διάφορα άλατα που επικάθησαν σε αυτό. Τα άλατα αυτά καθαρίζονται δύσκολα.