• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Fiorino - Καναρίνια

Πτηνά
Fiorino - Καναρίνια

Ανήκει στα μικρότερα καναρίνια. Έχει ύψος περίπου 13 εκατοστά και βοριοολλανδικές κομμώσεις. 
Υπάρχει με ή χωρίς λοφίο.