• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Gloster Corona - Καναρίνια

Πτηνά
Gloster Corona - Καναρίνια

Είναι ένα μικρο 11 εκατοστά μόνο καναρίνι. 
Υπάρχει σε όλα τα χρώματα, χωρίς λοφίο - λέγεται Gloster Consort.