• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Ανικανότητα για πτήση (παπαγάλοι)

Ασθένειες
Ανικανότητα για πτήση (παπαγάλοι)
  Αυτή η αναπηρία είναι πολύ συχνή σε πουλιά που κρατήθηκαν πολύ καιρό σε ένα στενό κλουβί χωρίς να τους επιτρέπεται κανονική ελεύθερη πτήση στο δωμάτιο. 
Επίσης η παχυσαρκία μπορεί να είναι η αιτία της ανικανότητας για πτήση. 
  Ελεύθερη πτήση και τάισμα με τροφή με περισσότερες βιταμίνες και λιγότερο λίπος μπορούν να βοηθήσουν. 
  Μερικές φορές η αιτία για την ανικανότητα για πτήση ο σχηματισμός ενός λιπώματος στη κοιλιά. 
Η αιτία για την ανικανότητα για πτήση μπορεί να είναι επίσης η ασθένεια των δρομέων.