• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Ταινία (Παράσιτα)

Ασθένειες
Ταινία (Παράσιτα)
  Από ταινία προσβάλλονται μόνο οι παπαγάλοι που μαζί με τα έντομα τρώνε και ζωική τροφή. 
Πρόκειται για εξειδικευμένα παράσιτα δηλαδή μπορούν να ζήσουν μόνο σε πολύ συγκεκριμένα είδη παπαγάλων. 
Δεν μεταδίδονται λοιπόν στον άνθρωπο. 
Επειδή η ταινία χρειάζεται έναν φορέα, που υπάρχει μόνο στην πατρίδα των παπαγάλων, αυτό σημαίνει ότι ένας παπαγάλος αποκλείεται να μολυνθεί εδώ. 
Αν ο παπαγάλος έχει ταινία, που διαπιστώνεται από την έκκριση τμημάτων της ταινίας, που ονομάζονται ίονθοι, μπορείτε να κάνετε μια θεραπεία, που θα σας υποδείξει ο γιατρός. 
Οι ίονθοι είναι συχνά πολύ μικροί. 
Πρέπει να διαπιστωθούν τα ακόλουθα συμπτώματα της ταινία. 
Κούραση, αδυνάτισμα παρά το πολύ φαΐ, όπως και διάρροια μερικές φορές με ματωμένες κουτσουλιές.