• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Τοξοπλάσμωση - Σκυλιά

Ασθένειες
Τοξοπλάσμωση - Σκυλιά

Προκαλείται από ένα πρωτόζωο που ονομάζεται τοξόπλασμα του Γκόντι. Παρουσιάζεται σε πολλά είδη ζώων και στο σκύλο, και μπορεί να μολύνει και τον άνθρωπο που θα έρθει σε επαφή με τα άρρωστα ζώα. Συχνά, στα ενήλικα άτομα δεν παρουσιάζει φανερά συμπτώματα, άλλα συνήθως παρουσιάζει μια ποικιλία συμπτωμάτων που δύσκολα μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένη διάγνωση. Η πιο σίγουρη μέθοδος διάγνωσης είναι η ακτινογραφία. Η αρρώστια αυτή προκαλείται συνήθως από το μολυσμένο κρέας και γιαυτό το κρέας που δίνετε στο σκυλί σας, ιδιαίτερα αν το δίνετε ωμό, πρέπει να είναι ελεγμένο.