• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Εκπαίδευση φύλαξης ή άμυνας

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση φύλαξης ή άμυνας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης φύλαξης και εκπαίδευσης άμυνας στα σκυλιά. Η φύλαξη περιλαμβάνει την υπεράσπιση ενός καθορισμένου χώρου, που μπορεί να είναι το σπίτι ή ο γύρω περιφραγμένος χώρος. Η προσωπική άμυνα αντίθετα περιλαμβάνει την υπεράσπιση ενός ή περισσότερων ατόμων από πιθανές επιθέσεις. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση ο σκύλος είναι κάτω από τον άμεσο έλεγχο του ανθρώπου, ο οποίος έχει τη δύναμη να τον διατάξει για να επιτεθεί ή να τον κάνει να σταματήσει όποτε το θελήσει.

Στην περίπτωση της φύλαξης ενός χώρου, ο σκύλος πρέπει να δράσει ανεξάρτητα από την παρουσία του αφεντικού του και για αυτό είναι απαραίτητο να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του χώρου που υπερασπίζεται και όλων των άλλων. Η συμπεριφορά του πρέπει να είναι ήσυχη και ειρηνική, αν παραδείγματος χάρη είναι σε περίπατο με το αφεντικό του ή σε σπίτι ξένων. Από τη στιγμή που ένας σκύλος έχει εκπαιδευτεί για φύλαξη ή για άμυνα δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει επικίνδυνος για τα αφεντικά του, εάν και εφόσον με τη βοήθεια της εκπαίδευσης έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό προς τα αφεντικά του.

Ο σκύλος πρέπει πάντα να βρίσκεται υπό έλεγχο, να απαντά σε όλες τις διαταγές με την ίδια υπακοή, να επιτίθεται μόνο μετά από διαταγή και να διακόπτει εάν του ζητηθεί. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο αυτού του είδους η εκπαίδευση να ξεκινά μόνο όταν ο σκύλος έχει φθάσει στο σωστό βαθμό ωριμότητας. Στην πράξη, εάν δεν ελέγχουμε απόλυτα το ζώο είναι σαν να έχουμε ένα πιστόλι δίχως ασφάλεια, ένα επικίνδυνο όπλο το οποίο δεν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το σκύλο φύλαξης ή άμυνας σαν ένα σύμμαχο που μας προστατεύει μονάχα στις περιπτώσεις πραγματικής ανάγκης.

Ράτσες σκύλων που έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για εκπαίδευση. Όσον αφορά την εκπαίδευση υπακοής σίγουρα όχι. Όλες οι ράτσες έχουν την ίδια προδιάθεση. Το ίδιο επίσης ισχύει για τις διασταυρώσεις και τους ημίαιμους. Η εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται όπως το υποχρεωτικό σχολείο για τα παιδιά μας. Η μάθηση τα βοηθά να μπουν στην κοινωνία μας και δεν είναι μια πολυτέλεια για την ελίτ και μόνο.

Άλλο είναι η εκπαίδευση υπακοής και άλλο είναι η εκπαίδευση φύλαξης ή άμυνας. Η εκπαίδευση υπακοής δεν μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που ο σκύλος έχει γενετικά ελαττώματα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εκπαίδευση υπακοής είναι απαραίτητη. Αντίθετα για το σκύλο φύλαξης και άμυνας είναι απαραίτητο να υπάρχει προδιάθεση την οποία δεν έχουν όλες οι ράτσες και γενικότερα όλα τα ζώα.