• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Τιμωρία ή επίπληξη

Εκπαίδευση
Τιμωρία ή επίπληξη

Μέχρι τον 4ο ή 5ο μήνα της ζωής του κουταβιού, δεν μπορείτε παρά να χρησιμοποιήσετε την αυστηρότητα της φωνής σας. Κάθε είδους χτύπημα απαγορεύεται γιατί το σώμα του σκυλιού είναι τρυφερό και μπορεί να του προξενήσετε σοβαρή ζημιά. 
Μετά από 5ο μήνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ξύλο σαν τιμωρία, αρκεί να μην χτυπάτε ποτέ το κουτάβι σας με το χέρι και σε κανένα άλλο σημείο του σώματός του εκτός από τα "μαλακά". Όταν μιλάμε για ξύλο, δεν εννοούμε βέβαια ότι θα το χτυπήσετε δυνατά και πολύ. Μια ξυλιά στο κατάλληλο σημείο αρκεί για να του δώσετε να καταλάβει τη δυσαρέσκειά σας. 
Το κουτάβι έχει συνδέσει το χέρι σας με το χάδι και την αγκαλιά. Γιαυτό μην το χτυπάτε ποτέ με το χέρι. Χρησιμοποιήστε μια τυλιγμένη εφημερίδα, μια λεπτή βέργα, οτιδήποτε άλλο εκτός από το χέρι. 
Προετοιμάστε συγχρόνως και την ψυχολογική φάση της τιμωρίας, μιλώντας του θυμωμένα και αυστηρά. Οι φράσεις που θα μεταχειριστείτε όπως π.χ. "κακό σκυλί", "γιατί το έκανες αυτό;", "είμαι πολύ θυμωμένος" κλπ., πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε φορά, ώστε το κουτάβι να μάθει να αναγνωρίζει τη δυσαρέσκειά σας μόνο από τη φωνή. 
Μετά από 8 μήνες μπορείτε να εφαρμόσετε την τιμωρία "της γωνίας". Αν το σκυλί εξακολουθεί να δείχνει ανυπακοή, θυμίστε του ότι μπορείτε να επανέλθετε στη μέθοδο του ξύλου που "βγήκε από τον Παράδεισο"!