• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Αναπαραγωγή - Η υψηλή σχολή της ενυδρειολογίας

Ψάρια
Αναπαραγωγή - Η υψηλή σχολή της ενυδρειολογίας

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ. 
Η αναπαραγωγή είναι ασφαλώς η μεγάλη σχολή της ενυδρειολογίας. Υπάρχουν ψάρια που αναπαράγονται εύκολα. Σε αυτά, δεν υπάρχει καν η δυνατότητα να σταματήσει η αναπαραγωγή. Τέτοια είναι τα Guppys. Δεν χρειάζονται καμιά φροντίδα ή προετοιμασία. Οι απόγονοι έρχονται μόνοι τους. Άλλα είδη ψαριών, είναι περισσότερο απαιτητικά. Η αναπαραγωγή τους επιτυγχάνεται μόνον κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Π. χ. αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ποιότητα νερού και η απαιτούμενη φυτοκαλλιέργεια, δεν γίνεται τίποτα. Ψάρια που κατάγονται από περιοχές με μαλακό νερό, συνηθίζουν και ζουν σε νερό με μέση σκληρότητα. Είναι αδύνατο όμως να πετύχουμε αναπαραγωγή. Άλλωστε, και τα αυγά τους θα τα καταστρέψει η όσμωση (Osmose). 
Το ίδιο θα συμβεί και με ψάρια που έρχονται από σκληρά νερά και τα βάζουμε σε μαλακό. Θα συνηθίσουν βέβαια, άλλα δεν θα πετύχουμε αναπαραγωγή. Όπως, βλέπετε, οι γνώσεις χημείας του νερού είναι απαραίτητες.