• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Είδη φροντίδας του γόνου

Ψάρια
Είδη φροντίδας του γόνου

Γενικά, τα ψάρια που φροντίζουν το γόνο τους, τα βάζουμε σε ξεχωριστά ενυδρεία. Τα ψάρια αυτά φροντίζουν τα αυγά τους και δεν τα αφήνουν στην τύχη τους. Εμπλουτίζουν τη φωλιά τους με οξυγόνο, προστατεύουν τα μικρά από μύκητες και διάφορους εχθρούς, και αμύνονται με αυτοθυσία μπροστά σε κάθε κίνδυνο που παρουσιάζεται. 
Στα ψάρια που φροντίζουν το γόνο τους, ξεχωρίζουμε το αρσενικό από το θηλυκό, και ειδικά στα ψάρια εκείνα που μόνο ο ένας από τους γονείς αναλαμβάνει τη φροντίδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις που και οι δυο γονείς μοιράζονται τη φροντίδα του γόνου, είναι λίγο δύσκολο να ξεχωρίσουμε το γένος.