• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Το σωστό μέγεθος ενός ενυδρείου

Ψάρια
Το σωστό μέγεθος ενός ενυδρείου

Πριν προχωρήσετε στην αγορά ενός ενυδρείου, μην ξεχνάτε μια πολύ παλιά εμπειρία. 
Όσο μεγαλύτερο είναι το ενυδρείο, τόσο μικρότερη η στενοχώρια. 
Η περιποίηση του μεγάλου ενυδρείου είναι σχετικά μικρότερη από αυτήν μιας μικρής λεκάνης. 
Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να υπάρχει ο σωστός πληθυσμός. 
Στην αρχή, αυτό φαίνεται παράδοξο. 
Σκεφτείτε όμως ότι το μεγάλο ενυδρείο συγχωρεί μικρά λάθη. 
Π.χ. εάν ψοφήσει ένα ψαράκι στο μικρο ενυδρείο, το νερό θα βρομίσει μέσα σε λίγες ώρες, ενώ στο μεγάλο ούτε που θα το καταλάβετε. 
Η αλλαγή του νερού στο μικρο ενυδρείο πρέπει να γίνεται πιο συχνά από ότι στο μεγάλο, και τα διαστήματα πρέπει να είναι τακτικά. 
  Στο μεγάλο ενυδρείο μπορείτε να ξεχάσετε μια φορά ( π.χ. στις διακοπές ) την αλλαγή του νερού, χωρίς να υπάρξουν συνέπειες, ενώ στο μικρο θα έχετε αμέσως πρόβλημα. 
  Οι αρχάριοι κάνουν το λάθος να παραγεμίζουν το ενυδρείο, αγοράζοντας συνεχώς νέα ψάρια και έτσι, στο τέλος, το ενυδρείο γίνεται δοχείο συλλογής ψαριών. 
Όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή λεκάνη θα είναι σε λίγο πήχτρα, ενώ μια μεγάλη έχει περισσότερες δυνατότητες. 
Πάντως, προσέξτε τον υπερπληθυσμό - είναι η αρχή του τέλος. 
  Το πόσα ψάρια μπορεί να δεχτεί ένα ενυδρείο, εξαρτάται από την αναλογία μήκος ψαριών προς την ποσότητα του νερού.