• ?? ?????????? ????? ???

Αρατίνγκα Qenday

Πτηνά
Αρατίνγκα Qenday

Aratinga qendaya 
Κεφάλι και λαιμός κίτρινα, μέτωπο, μάγουλα και περιοχή γύρω από τα μάτια καθώς και λαρύγγι ξεπλυμένο πορτοκαλοκόκκινο, το επάνω μέρος της πλάτης πράσινο, το κάτω μέρος της πλάτης, το πίσω και κάτω μέρος πορτοκαλοκόκκινο, τα πλαϊνά φτερά και τα φτερά της ουράς μπλε. Μήκος 300 mm. 
Πατρίδα: Βόρεια Βραζιλία. Εισάγεται συχνά. Είναι καλό για κατοικίδιο, εξημερώνεται εύκολα άλλα φωνάζει πολύ, όπως και οι συγγενείς του.