• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Κριτήρια επιλογής - καναρίνια

Πτηνά
Κριτήρια επιλογής - καναρίνια

Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν το καναρίνι γιατί κελαηδάει. Πάντως το χάρισμα του κελαιδίσματος έχουν μόνο τα αρσενικά καναρίνια, τα θηλυκά το πολύ να τιτιβίζουν. Εξωτερικά μπορούν να διακρίνουν το φύλο μόνο οι πολύ έμπειροι γνώστες. Επιπλέον η διαφορά φαίνεται μόνο την εποχή της αναπαραγωγής, στο αρσενικό, που όταν το γυρίσουμε και φυσήξουμε τα φτερά της αμάρας, βλέπουμε μια πιο χοντρή, προεξέχουσα αμάρα. 
Αν δούμε θηλυκό και αρσενικό καναρίνι πάνω σε ένα ξυλάκι μπορούμε με λίγη τύχη να αναγνωρίσουμε το θηλυκό από το πλατύτερο κάθισμα πάνω στα πόδια.