• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Προϋποθέσεις για την εκτροφή - καναρίνια

Πτηνά
Προϋποθέσεις για την εκτροφή - καναρίνια

Μπορείτε να βοηθήσετε στο χτίσιμο της φωλιάς προσφέροντας τις φωλιές του εμπορίου από πηλό, σύρμα η πλαστικό. Αυτές κρεμιούνται μέσα η έξω (σε αυτή τη περίπτωση εξοπλίζονται με συρμάτινο δίχτυ). Όσο πιο ψηλά στο κλουβί βάλετε τα κλουβιά τόσο πιο γρήγορα θα τα δεχτούν τα θηλυκά γιατί τους φαίνονται σίγουρα. 
Η εποχή αναπαραγωγής των καναρινιών αρχίζει το Φεβρουάριο η Μάρτιο όταν το αρσενικό αρχίζει να τραγουδάει. Μη βάλετε το κλουβί νωρίτερα. Σαν επένδυση στη φωλιά βάλτε λινάτσα και μερικά άχυρα. 
Στην ιδανική περίπτωση το αρσενικό κελαηδάει τώρα για το θηλυκό, όταν αυτό χτίζει τη φωλιά. Άλλα μερικά ερωτευμένα αρσενικά καναρίνια δεν αφήνουν τα θηλυκά σε ησυχία, πετούν γύρω τους, μερικές φορές μάλιστα τα τραυματίζουν. 
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βάλετε το αρσενικό σε ένα δεύτερο κλουβί, σε τέτοια απόσταση, που να ακούγεται από το θηλυκό και να περιμένετε μέχρι να έχει μισοφτιάξει τη φωλιά του. 
Τότε μπορείτε να αφήσετε τον ορμητικό εραστή να πάει στο θηλυκό. Εφόσον το αρσενικό προσφέρει στο θηλυκό τροφή και αυτό το δεχτεί, το ζεύγος θα ζήσει στο εξής αρμονικά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μην έχει προβλήματα η εκτροφή το κλουβί πρέπει να έχει διαστάσεις 80Χ60Χ40 εκατοστά.