• Οι τετράποδοι φίλοι μας

Γονοφόρα Cyprinidae

Ψάρια
Γονοφόρα Cyprinidae

Τα γονοφόρα Cyprinidae συναντώνται στη Νότια και Κεντρική, Βόρεια Αμερική καθώς και στη Νότια Αμερική. Ζουν σε τρεχούμενα νερά και σε λίμνες με σχετικά σκληρά νερά. Πολλά είδη αυτής της οικογένειας είναι παλιοί τρόφιμοι ενυδρείων όπως τα: Guppys και τα Platys. 
Τα αρσενικά έχουν ένα παράξενο όργανο γονιμοποίησης που δημιουργείται από το ουραίο πτερύγιο και ονομάζεται Gonopodium. Με αυτό γονιμοποιούνται τα θηλυκά που μπορούν να αποθηκεύσουν σπέρματα. Ένα θηλυκό που γονιμοποιήθηκε μια φορά, μπορεί να γεννήσει πολλές φορές. 
Πολλά γονοφόρα  Cyprinidae είναι φυτοφάγα. Τα περισσότερα είδη ζουν σε νερό με μέση σκληρότητα μέχρι σκληρό. 
Εδώ, συνιστάται μια περιμετρική πυκνή βλάστηση του ενυδρείου για να βρίσκουν τα νεαρά ψάρια προστασία από τους εχθρούς τους. Στα μεγάλα ψάρια ξεχωρίζουμε το αρσενικό από το Gonopodium, ενώ στα θηλυκά το ουραίο πτερύγιο είναι στρογγυλό.